Hướng dẫn lấy quản trị mạng xã hội cho tiệm nail.

Hello and thank you for being a customer of VNailPro. Để đảm bảo cho bạn một trải nghiệm tốt nhất, xin vui lòng đọc hướng dẫn này trước khi thực hiện việc lấy quản trị các trang mạng xã hội của tiệm dưới sự trợ giúp từ Customer Support của chúng tôi.

  • Hoàn cảnh tốt nhất để thực hiện việc lấy quản trị là khi phone tiệm không busy.
  • Nhắn tin cho Customer Support biết thời gian bạn sẽ có mặt tại tiệm.
  • Customer Support sẽ request xác minh sở hữu business lần lượt trên web của Yelp, Google và Facebook.
  • Hệ thống tự động của ba công ty này sẽ gọi vào điên thoại tiệm.
  • Đối với Yelp bạn sẽ nhập mã code do nhân viên Customer Support cung cấp.
  • Ngược lại Google sẽ đọc mã code để bạn cung cấp cho nhân viên của VNailPro.
  • Mã code thông thường là một dãy từ 4 tới 6 số ngẫu nhiên.
  • Sau khi xác minh thành công VNailPro sẽ có quản trị để làm công việc marketing tại các trang này.

Chúc thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *