E-Commerce & Digital Marketing Solution for Nail Supply Business

Giải pháp E-Commerce và digital marketing giúp nail supply business bán online chuyên nghiệp giống mua bán hàng với Amazon

1. Business web design

– Tặng miễn phí tên miền và dịch vụ bảo trì hàng tháng.
– Tối ưu local SEO giúp business tiếp cận các khách hàng tại khu vực
– Viết content giới thiệu nail supply business

2. Social Marketing

– Kiểm tra tình trạng online của business
– Đăng ký mới hoặc lấy quản trị các trạng mạng xã hội nếu đã có
– Cập nhật chuẩn hóa các thông tin cơ bản của business
– Thiết kế logo, banner, cập nhật hình ảnh sản phẩm tiêu biểu
– Tối ưu SEO, gắn link liên kết với website và online store cho business

3. E-Commerce store

– Thu thập thông tin sản phẩm từ khách hàng
– Chỉnh sửa hình ảnh sp, viết chú thích sp từ phía khách hàng cung cấp
– Khởi tạo E-Commerce Store theo thông tin business của khách hàng
– Cập nhật toàn bộ sản phẩm khách hàng có vào E-Commerce Store
– Setup online payment cho store

4. Digital advertising

– 1 Month Free quảng cáo Google cho website của business
– 1 Month Free quảng cáo Facebook tới tất cả người Việt trong bang
– Tiếp thị SMS new store tới các khách hàng là chủ tiệm nail của VNailPro

5. Hosting maintenances

– Kiểm tra cập nhật thông tin sản phẩm cung cấp bởi chủ cửa hàng
– Update, backup hệ thống máy chủ. Cập nhật chống hacker và virus.

6. Pricing

– Package 1 – 1-100 products: starting at 439$  + 100$/ month or 2% per transaction
– Package 2 – 100 – 1000 products: starting at 639$ + 150$/month or 2% per transaction
– Package 3 – 1000 products & up: starting at 839$ + 200$/month or 2% per transaction

Sản phẩm và dịch vụ khác

VNAILPRO – GIẢI PHÁP CHO TIỆM NAIL THỜI ĐẠI MỚI!Please review our services & departments below:👩‍🎨 Design & Print:…

Posted by VNailPro Printing on Thursday, January 2, 2020