Custom Web Design of VNailPro

Custom Web Design

Custom website là gì?

Website hiểu là một kênh online chính thống của business với tên domain riêng thể hiện tính thương hiệu chuyên nghiệp. Nội dung trên website giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của business tới khách hàng và available 24/7 online.

Website tại VNailPro thiết kế custom với màu sắc, banner, logo theo đúng phong cách thể hiện sự nữ tính của một thương hiệu beauty salon. Tính năng trên website chuyên dụng cho tiệm nail tạo ưu thế cạnh tranh, hỗ trợ chăm sóc khách hàng mang lại giải pháp công nghệ cho kinh doanh.

Tại sao chọn thiết kế website tại VNailPro?

Có thể bạn đã từng thấy đâu đó một website chờ mãi mà không tải xong, thiết kế outdated, trình bày khó hiểu thiếu logic, nội dung và hình ảnh không matching khiến khách hàng phải hoang mang. 

Custom Website

VNailPro là công ty công nghệ kỹ thuật số chuyên ngành nail hàng đầu hiện nay. Website thiết kế bởi VNailPro có tốc độ tải trang siêu nhanh tạo trải nghiệm thoải mái khi chuyển trang, thiết kế đẹp mắt nữ tính. Chú thích dịch vụ và hình ảnh trên web được cập nhật bởi các nhân viên hiểu nghề nail. 

Các mẫu thiết kế website:

5th Nail Lounge

Visit Website

RockStar Nails N Spa

Visit Website

Soho Nail Bar

Visit Website

Các tính năng của website tại VNailPro.

Tính năng căn bản

 • About us, policy, price list, highlight services. 
 • Nail design collection & salon image gallery.
 • Business hours, closing holidays, interactive navigation, phone & social links.
 • Fanpage chat, email complaint integration

tinh nang can ban website 1

Tính năng nâng cao

 • Schedule appointment online.
 • Payment online
 • Bán sản phẩm online
 • Bán E-Gift online.

Quy trình thiết kế website của VNailPro

 1. Thu thập thông tin business: tên tiệm, số phone, địa chỉ, business hours, closing holiday để cập nhật lên website. 
 2. Kiểm tra tình trạng online, thu thập đường link các trang mạng xã hội tiệm đang có để kết nối với website.
 3. Hỗ trợ khách hàng mua và đăng ký tên miền.
 4. Đăng ký và hỗ trợ cài đặt email doanh nghiệp 
 5. Thu thập các thông tin về sản phẩm, dịch vụ của tiệm, khai thác các dịch vụ thế mạnh để xây dựng nội dung marketing.
 6. Thu thập hình ảnh, biên soạn bảng giá, viết giới thiệu và policy cho tiệm.
 7. Chỉnh sửa và duyệt nội dung và chuyển sang Design.
 8. Chỉnh sửa và duyệt design với khách hàng trước và chuyển sang Coding.
 9. Bàn giao website, hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật nếu cần đồng thời tiếp tục tối ưu chỉnh sửa cho đến khi 100% satisfied.

Giá và quy trình thanh toán cho dịch vụ thiết kế custom website tại VNailPro

Giá web chuyên tiệm nail căn bản + 1 Year Security, Hosting and Domain 459$

Giá web cho các lĩnh vực khác 559$. 

Web bán hàng dưới 50 sản phẩm giá 559$.

 • Từ 50 đến dưới 100 sản phẩm cộng 50$
 • Trên 100 sản phẩm cộng 100$. 
 • Trên 300 sản phẩm cộng 200$

Khách hàng thanh toán làm 2 đợt, deposit 50% khởi điểm và thanh toán nốt 50% còn lại sau khi Duyệt Design.

Tiền bảo trì domain và hosting website bắt đầu trả từ năm thứ 2 là 179$/ năm.

thiet ke Custom Website

Custom website là gì?

Website hiểu là một kênh online chính thống của business với tên domain riêng thể hiện tính thương hiệu chuyên nghiệp. Nội dung trên website giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của business tới khách hàng và available 24/7 online. 

Website tại VNailPro thiết kế custom với màu sắc, banner, logo theo đúng phong cách thể hiện sự nữ tính của một thương hiệu beauty salon. Tính năng trên website chuyên dụng cho tiệm nail tạo ưu thế cạnh tranh, hỗ trợ chăm sóc khách hàng mang lại giải pháp công nghệ cho kinh doanh. 

Tại sao chọn thiết kế website tại VNailPro?

Có thể bạn đã từng thấy đâu đó một website chờ mãi mà không tải xong, thiết kế outdated, trình bày khó hiểu thiếu logic, nội dung và hình ảnh không matching khiến khách hàng phải hoang mang. 

VNailPro là công ty công nghệ kỹ thuật số chuyên ngành nail hàng đầu hiện nay. Website thiết kế bởi VNailPro có tốc độ tải trang siêu nhanh tạo trải nghiệm thoải mái khi chuyển trang, thiết kế đẹp mắt nữ tính. Chú thích dịch vụ và hình ảnh trên web được cập nhật bởi các nhân viên hiểu nghề nail. 

Custom website là gì?

Website hiểu là một kênh online chính thống của business với tên domain riêng thể hiện tính thương hiệu chuyên nghiệp. Nội dung trên website giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của business tới khách hàng và available 24/7 online.

Website tại VNailPro thiết kế custom với màu sắc, banner, logo theo đúng phong cách thể hiện sự nữ tính của một thương hiệu beauty salon. Tính năng trên website chuyên dụng cho tiệm nail tạo ưu thế cạnh tranh, hỗ trợ chăm sóc khách hàng mang lại giải pháp công nghệ cho kinh doanh.

Tại sao chọn thiết kế website tại VNailPro?

Có thể bạn đã từng thấy đâu đó một website chờ mãi mà không tải xong, thiết kế outdated, trình bày khó hiểu thiếu logic, nội dung và hình ảnh không matching khiến khách hàng phải hoang mang. 

Custom Website

VNailPro là công ty công nghệ kỹ thuật số chuyên ngành nail hàng đầu hiện nay. Website thiết kế bởi VNailPro có tốc độ tải trang siêu nhanh tạo trải nghiệm thoải mái khi chuyển trang, thiết kế đẹp mắt nữ tính. Chú thích dịch vụ và hình ảnh trên web được cập nhật bởi các nhân viên hiểu nghề nail. 

Các mẫu thiết kế website:

5th Nail Lounge

Visit Website

RockStar Nails N Spa

Visit Website

Soho Nail Bar

Visit Website

Các tính năng của website tại VNailPro.

Tính năng căn bản

 • About us, policy, price list, highlight services. 
 • Nail design collection & salon image gallery.
 • Business hours, closing holidays, interactive navigation, phone & social links.
 • Fanpage chat, email complaint integration

tinh nang can ban website 1

Tính năng nâng cao

 • Schedule appointment online.
 • Payment online
 • Bán sản phẩm online
 • Bán E-Gift online.

Quy trình thiết kế website của VNailPro

 1. Thu thập thông tin business: tên tiệm, số phone, địa chỉ, business hours, closing holiday để cập nhật lên website. 
 2. Kiểm tra tình trạng online, thu thập đường link các trang mạng xã hội tiệm đang có để kết nối với website.
 3. Hỗ trợ khách hàng mua và đăng ký tên miền.
 4. Đăng ký và hỗ trợ cài đặt email doanh nghiệp 
 5. Thu thập các thông tin về sản phẩm, dịch vụ của tiệm, khai thác các dịch vụ thế mạnh để xây dựng nội dung marketing.
 6. Thu thập hình ảnh, biên soạn bảng giá, viết giới thiệu và policy cho tiệm.
 7. Chỉnh sửa và duyệt nội dung và chuyển sang Design.
 8. Chỉnh sửa và duyệt design với khách hàng trước và chuyển sang Coding.
 9. Bàn giao website, hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật nếu cần đồng thời tiếp tục tối ưu chỉnh sửa cho đến khi 100% satisfied.

Giá và quy trình thanh toán cho dịch vụ thiết kế custom website tại VNailPro

Giá web chuyên tiệm nail căn bản + 1 Year Security, Hosting and Domain 459$

Giá web cho các lĩnh vực khác 559$. 

Web bán hàng dưới 50 sản phẩm giá 559$.

 • Từ 50 đến dưới 100 sản phẩm cộng 50$
 • Trên 100 sản phẩm cộng 100$. 
 • Trên 300 sản phẩm cộng 200$

Khách hàng thanh toán làm 2 đợt, deposit 50% khởi điểm và thanh toán nốt 50% còn lại sau khi Duyệt Design.

Tiền bảo trì domain và hosting website bắt đầu trả từ năm thứ 2 là 179$/ năm.

thiet ke Custom Website

Custom website là gì?

Website hiểu là một kênh online chính thống của business với tên domain riêng thể hiện tính thương hiệu chuyên nghiệp. Nội dung trên website giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của business tới khách hàng và available 24/7 online. 

Website tại VNailPro thiết kế custom với màu sắc, banner, logo theo đúng phong cách thể hiện sự nữ tính của một thương hiệu beauty salon. Tính năng trên website chuyên dụng cho tiệm nail tạo ưu thế cạnh tranh, hỗ trợ chăm sóc khách hàng mang lại giải pháp công nghệ cho kinh doanh. 

Tại sao chọn thiết kế website tại VNailPro?

Có thể bạn đã từng thấy đâu đó một website chờ mãi mà không tải xong, thiết kế outdated, trình bày khó hiểu thiếu logic, nội dung và hình ảnh không matching khiến khách hàng phải hoang mang. 

VNailPro là công ty công nghệ kỹ thuật số chuyên ngành nail hàng đầu hiện nay. Website thiết kế bởi VNailPro có tốc độ tải trang siêu nhanh tạo trải nghiệm thoải mái khi chuyển trang, thiết kế đẹp mắt nữ tính. Chú thích dịch vụ và hình ảnh trên web được cập nhật bởi các nhân viên hiểu nghề nail.