Bộ nhận dạng thương hiệu chuyên nghiệp tiệm phở gồm logo, menu, brochure, business card, gift certificate, website giúp giới thiệu các món ăn, phát triển hình ảnh, tạo uy tín và ấn tượng tới khách hàng. Dưới đây là sản phẩm thương hiệu các tiệm phở được thiết kế và in ấn bởi VNailPro.

1. Saigon Pho

Bộ nhận dạng thương hiệu hiện đại, sang trọng của SaiGon Pho tại 354 New Jersey 10, East Hanover, NJ 07936

Saigon Pho
Saigon Pho
Saigon Pho
Saigon Pho
Saigon Pho

2. Pho 57

Bộ nhận dạng thương hiệu hiện đại, tinh tế của tiệm Pho 57 tại 1885 NJ-57, Hackettstown, NJ 07840

Pho 57
Pho 57
Pho 57
Pho 57