OUR MISSION

Sáng lập bởi một người Mỹ gốc Việt yêu thích công nghệ và có nhiều trải nghiệm với ngành nail, VNailPro là công ty đa quốc gia cung cấp giải pháp giúp cho sự phát triển ngành nail của người Việt trên toàn cầu.

Sứ mệnh của chúng tôi là sử dụng công nghệ để cải thiện chất lượng cuộc sống và công việc cho cộng đồng.

OUR VISION

Kim chỉ nam và nguyên tắc tồn tại của chúng tôi dựa trên 3 chữ Tâm – Tầm – Tài.

“Tâm nguyện” cùng hợp tác, cùng phát triển vì lợi ích chung cho tất cả mọi người.

“Tầm nhìn” trở thành một công ty uy tín, trung thực, có ích cho sự phát triển của cộng đồng.

“Tài năng” là những người trưởng thành đóng góp cho cuộc sống qua hiệu quả lao động lương thiện của chính mình.

WHAT WE DO