OUR MISSION

Sáng lập bởi một người Mỹ gốc Việt có nhiều kinh nghiệm trong ngành nail, VNailPro Inc là công ty công nghệ thông tin chuyên ngành nail cung cấp các giải pháp thiết kế và kỹ thuật số hỗ trợ cho sự phát triển của người Việt trên toàn cầu.

Sứ mệnh của chúng tôi là vì sự phát triển chung của cộng đồng.

OUR VISION

Kim chỉ nam và nguyên tắc tồn tại của chúng tôi dựa trên 3 chữ Tâm – Tầm – Tài.

“Tâm nguyện” cùng hợp tác, cùng phát triển vì lợi ích chung cho tất cả mọi người.

“Tầm nhìn” trở thành một công ty uy tín, trung thực, có ích cho sự phát triển của cộng đồng.

“Tài năng” là những người trưởng thành đóng góp cho cuộc sống qua hiệu quả lao động lương thiện của chính mình.

WHAT WE DO