Hướng dẫn chia sẻ quản trị Yelp

(Dùng cho máy tính)

Bước 1: Log in vào trang https://biz.yelp.com/login

– Điền tài khoản email và password của doanh nghiệp đang quản trị.

Support Step 1

 

Bước 2: Sau khi vào được giao diện như hình bên dưới, click Account Settings.

Support Step 2

 

 

Bước 3: Sau khi click vào Account Settings thì chọn User Management, click Invite a User như đã khoanh ở dưới.

Support Step 3

 

 

Bước 4: Nhập email của chúng tôi (clientcare@vnailweb.com) và đặt quyền quản trị là Manager rồi bấm Send Invite như hình ở dưới.

Support Step 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *