Hướng dẫn chia sẻ quản trị Google Business

Sử dụng Google Business app để chia sẻ quản trị, nếu chưa có tải app tại đây.

Bước 1: Mở app, chạm vào điểm chỉ của mũi tên màu đỏ.

 

 

Bước 2: Chọn “Manage users” như hình bên dưới

 

 

Bước 3: Viết địa chỉ email do nhân viên support hướng dẫn để chia sẻ quản trị

Bước 4: Chọn quyền “Owners”.

Lưu ý: quyền Manager hoặc quyền khác sẽ không work.

Thanh you for being a customer of VNailPro!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.