Hướng dẫn chia sẻ quản trị Facebook

Link tải app

 

Bước 1: Mở app, vào trang quản trị Fanpage, chạm vào chỗ chỉ của mũi tên đỏ

 

 

 

Bước 2: Chạm vào “Settings” như hình dưới

 

 

 

Bước 3: Chạm vào “Edit Page Roles” như hình dưới

 

 

 

Bước 4: Chạm vào “Add Person to Page ” như hình dưới

 

 

Bước 5: Nhập Pass facebook cá nhân.

 

 

 

Bước 6: Điền tên người muốn chia sẻ quyền quản trị như hướng mũi tên.

 

 

Bước 7: Sau khi điền tên xong, app sẽ hiện ra hình như bên dưới, chọn “Admin” rồi chọn Add

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *