WHAT WE DO

WHY USE ARCHITECTURE 3D SERVICE

FREQUENTLY ASK QUESTIONS

Dịch vụ thiết kế 3D này anh sẽ được những gì?

Sau khi thiết kế sản phẩm gửi đên tay khách hàng là các bức ảnh 3D về các vị trí của tiệm, bản thiết kế 2D về bố cục của tiệm nail.

Thời gian để bên em làm xong hết bao lâu?

Từ khi nhận hợp đồng, tối đa 2 tuần bản thiết kế sẽ hoàn thành và gửi đến anh chị.

Anh chị cần cung cấp gì để bên em triển khai dịch vụ?

Anh chị cần cung cấp thông tin cơ bản của tiệm như điện tích, vị trí, nội thất cũng như các yếu tố cần trong bản thiết kế tiệm nail.

TERMS & PRICING

OTHER THINGS WE DO