WHAT WE DO

WHY USE ARCHITECTURE 3D SERVICE

3D Interior Design

FREQUENTLY ASK QUESTIONS

Sau khi dùng dịch vụ 3D Interior Design anh được nhận những gì?

VNailPro cung cấp cho khách hàng bản vẽ kĩ thuật chi tiết, thông tin cụ thể và đầy đủ được khái quát, lên kế hoạch từ idea của khách hàng

Thời gian để bên em làm xong hết bao lâu?

Từ khi nhận hợp đồng, tối đa 2 tuần bản thiết kế sẽ hoàn thành và gửi đến anh chị.

Anh chị cần cung cấp gì để bên em triển khai dịch vụ?

Anh chị cần cung cấp thông tin cơ bản của tiệm như diện tích, vị trí, nội thất cũng như các yếu tố cần trong bản thiết kế tiệm nail.

TERMS & PRICING

OTHER THINGS WE DO