WHAT WE DO

WHY DO YOU NEED a Menu

FREQUENTLY ASK QUESTIONS

Quy trình thiết kế Prices List bên em như thế nào?

VNailPro sẽ nhận thông tin từ khách hàng. Soạn nội dung với ngữ pháp chuẩn Anh-Mỹ từ writer bản địa để duyệt với khách hàng. Sau khi khách hàng duyệt sẽ chuyển đến công đoạn design. Khi khách hàng duyệt design sẽ bắt đầu vào in và gửi đến quý khách

Thời gian thiết kế Prices List mất bao lâu?

Tối đa 2 tuần khách hàng sẽ nhận được sản phẩm được đóng gói cẩn thận bởi đội ngũ VNailPro.

Anh cần cung cấp thông tin gì để bên em thiết kế prices list?

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin về tiệm, các dịch vụ và sản phẩm trong menu, các highlight service của tiệm và thông điệp tiệm nail muốn gửi đến khách hàng

TERMS & PRICING

OTHER THINGS WE DO