WHAT WE DO

WHY DO YOU NEED a Menu

FREQUENTLY ASK QUESTIONS

Cách làm việc của bên em thế nào?

Mọi sản phẩm của VNailPro đều gửi khách hàng duyệt design trước khi bước vào công đoạn in ấn – sản xuất.

Phương thức thanh toán bên em như thế nào?

Khách hàng sẽ đặt cọc 50% hợp đồng trước khi bắt đầu thiết kế. Giá trị hợp đồng còn lại sẽ thanh toán sau khi khách hàng duyệt thiết kế.

TERMS & PRICING

OTHER THINGS WE DO