Social Media Advertising – Silver

• Quảng cáo Facebook/ Instagram có khả năng bật tắt, tăng giảm tốc độ, tiếp cận đối tượng theo tuỳ chỉnh như tuổi tác, giới tính và khu vực sống cụ thể theo miles.

• Tiền quảng cáo của khách hàng nếu không sử dụng hết có thể được bảo lưu để sử dụng vào dịp khác.

• 5 bước thực hiện quảng cáo hiệu quả của VNailPro:

Phân tích tình trạng online của tiệm.
Làm kế hoạch quảng cáo
Viết nội dung quảng cáo chuẩn English
Graphic design mẫu quảng cáo
Post, theo dõi, tối ưu quảng cáo, báo cáo.

• Thời gian chạy quảng cáo 3-6 tháng

• Phù hợp với: Tiệm mới remodel và dưới 12 thợ.