Vietnamese Advertising – 10K People

Đăng tin hoặc viết bài giới thiệu business + 1 Tháng quảng cáo kỹ thuật số đa kênh (Facebook, Instagram, Google) tiếp cận 100% người Việt theo bang tại Mỹ. Tùy chọn độ tuổi, giới tính và có thể tiếp cận tới 20K người Việt tại Mỹ.