Online Management (1 Month)

Quản lý, cập nhật thông tin, đăng tải hình ảnh, bảo trì website cho các kênh online của tiệm nail bao gồm Yelp, Google, Facebook và website.

Dịch vụ quản trị chăm sóc khách hàng, boost review theo tháng.

Thời gian sử dụng dịch vụ này tối thiểu 3 tháng .