Marketing Standee – 3 pcs

Gồm 1 bản với 2 nội dung sau:
– Hướng dẫn khách gửi email cho chủ tiệm nếu họ không hài lòng.
– Nhắc khách vào viết review cho tiệm tại các kênh social media.

Category: