Remodel Construction Service (1200 to 2500 sqf)

Dịch vụ giúp chủ đầu tư thiết lập đội ngũ xây dựng tiệm,

Tư vấn cách thức triển khai và quản lý công trình xây dựng,

Hỗ trợ kĩ thuật toàn bộ quá trình thực hiện dự án.