Brochure – 1000 pcs

Loại giấy mỏng (8.5×11 inch): $359

Loại giấy dày (8.5×11 inch): $579

Loại giấy dày(8.5×5.5 inch, chất liệu giấy in là Magazines, 8 trang cho mỗi quyển): $969
– Dùng cho các tiệm quy mô lớn từ 30 ghế trở lên, khách của tiệm là VIP.
– Brochure dạng quyển Cataloge

 

Category: Tags: ,