Online Management of VNailPro

Online Management

Dịch vụ Online Management của VNailPro là gì?

Online Management là dịch vụ chăm sóc bảo trì các kênh online quan trọng nhất của tiệm nail bao gồm Facebook, Instagram, Yelp và Google và Website (nếu có). Online Management chỉ nên sử dụng với các tiệm nail đã có các kênh online ở trong tình trạng “looking good”, thông thường đi kèm với khách hàng đã sử dụng Social Marketing và thiết kế website tại VNailPro.. 

Yelp Business

VNailPro sẽ làm gì cho khách hàng mua dịch vụ Online Management?

Để các kênh online quan trọng đảm bảo được update với nội dung thay đổi phù hợp với yêu cầu của business, VNailPro sẽ định kỳ chăm sóc các kênh online này theo tuần hoặc theo yêu cầu từ phía khách hàng, công việc có thể như sau:

 • Post hình ảnh móng mới, thay đổi banner và post nội dung marketing theo season.
 • Post thông báo nghĩ lễ và chúc mừng holiday.
 • Post hình nail design do chủ tiệm gửi tới.
 • Viết nội dung Anh ngữ theo yêu cầu.
 • Post dãn cách các good review giúp tiệm tăng sao.
 • Thông báo và hỗ trợ chủ tiệm xử lý complain của khách hàng. 
 • Cập nhật, bảo trì và xử lý sự cố kỹ thuật khi cần.

facebook business

Thời gian và các khuyến cáo khi sử dụng Online Management

 • Không post good review quá dày trong một khoảng thời gian ngắn gây mất tự nhiên và có thể dẫn đến bị Google hoặc Facebook cảnh báo.
 • Không thể post review ảo cho Yelp, phải chăm sóc Yelp bằng cách giải quyết sự cố theo hướng tích cực với các khách hàng bad review tiệm trên Yelp.
 • Online Management là dịch vụ chăm sóc dài hạn không mang lại hiệu quả tức thời.
 • Quyền quản trị các kênh online của tiệm luôn luôn thuộc sở hữu của chủ tiệm và VNailPro không bao giờ gây khó dễ khi phải trao lại quyền quản trị cho chủ tiệm vì bất cứ lý do gì. 

Google Business

Giá của dịch vụ Online Management như thế nào?

Gía của Online Management là 38$, khách hàng mua nhiều sẽ được hưởng ưu đãi:

 • Mua 3 Tháng Free 1 Tháng
 • Mua 6 Tháng Free 2 Tháng
 • Mua 12 tháng Free 4 Tháng

Online Management giúp chủ tiệm nail tập trung vào việc quan trọng nhất đó là “điều hành và phát triển tiệm nail của mình”.

Tham khảo thêm về dịch vụ Social Marketing của VNailPro