New Year Special Offer

Embossed 3D Card Feature

Pay Only 150$ for 1000 Luxury Business Cards + Hi-Tech Nail Salon Website

Buy 1000 Luxury Business Cards (Metallic Foil, 3D Embossed, Pearl White) price at $150

Luxury Business Card
3D: Lớp phủ bóng nổi dày lên vào điểm được chọn: hiệu ứng 3D sáng bóng, rực rỡ.
Foiled Metallic Business Card
Foil: Lớp phủ kim loại được thêm vào điểm được chọn, bóng mượt, nổi bật.
Luxury Business Card
Pearl: Bề mặt mịn, sáng bóng, hiệu ứng ngọc trai mềm mại

BONUS Free Nail Salon Website

dat hen tren VWeb
Online Appointment Booking
Gift Card
E-Gift Sale
E-Gift Card on VNailWeb
E-Gift Card Selection

Website Pricing & Policy

1 Year Free Personal Support
Chuyên viên hỗ trợ tiệm cập nhật thông tin hình ảnh, sửa giá dịch vụ trên website trong 1 năm.

1 Year Free Basic Advertising
Quảng cáo tiệm nail theo nhóm vào các thời điểm tối ưu cho ngành nail trong năm.

289$ Anual Fee on Second Year
Money back guaranteed, cancel anytime (before bill date Dec 15)

Read more info about VNailWeb: Nail Salon E-Gift Cards & Online Appointment Booking – Giải pháp công nghệ chuyên tiệm nail