Nailtopia: Công thức thuần chay, không có chip

- NAILTOPIA
NAILTOPIA

Nailtopia có công thức độc đáo không chứa chip thuần chay. Mỗi bóng râm lâu dài chủ yếu có nguồn gốc thực vật, được ngâm với trái cây và rau quả có nguồn gốc sinh học để làm cứng, chắc, dài và nuôi dưỡng móng tay.

Bộ sưu tập bao gồm 64 sắc thái cổ điển, 11 sắc thái thiết lập xu hướng, lớp nền, lớp phủ trên cùng, nước tẩy sơn và bộ dụng cụ xử lý móng tay giải quyết vấn đề, “hứa hẹn hiệu quả mà không ảnh hưởng đến đạo đức.”

Chỉ có tại Ulta Beauty .