Construction Service

Dịch vụ giúp chủ đầu tư thiết lập đội ngũ xây dựng tiệm,

Tư vấn cách thức triển khai và quản lý công trình xây dựng,

Hỗ trợ kĩ thuật toàn bộ quá trình thực hiện dự án.