Vietnamese Classified Ad

Free cho khách sử dụng một trong các gói quảng cáo:

Quảng cáo Local

Quảng cáo theo bang

Quảng cáo VNailNews

Đăng tin và Fix trên trang báo VNailNews cho đến khi khách có yêu cầu gỡ xuống.