WHY USE OUR WEBSITE?

FREQUENTLY ASK QUESTIONS

Quy trình thiết kế website bên em như thế nào?

Khách hàng sẽ cung cấp thông tin, duyệt bản thiết kế và nội dung trang web trước khi nhân viên kỹ thuật của công ty bắt đầu thiết kế

Thời gian thiết kế website trong bao lâu?

Thời gian thiết kế phụ thuộc vào độ phức tạp của website, nhưng không quá 1 tháng.

Anh cần cung cấp thông tin gì cho bên em thiết kế website?

VNailPro cần thông tin về địa điểm, dịch vụ, hình ảnh tiệm, bảng giá để có thể cập nhật cụ thể cho tiệm

OTHER THINGS WE DO