WHAT WE DO

Why do you need an in-house

FREQUENTLY ASK QUESTIONS

Quy trình chạy quảng cáo bên em như thế nào?

Sau khi anh chị nhận tư vấn và kí hợp đồng, bên em sẽ lập tức thiết kế bài đăng bao gồm thông tin quảng cáo, hình ảnh tiệm, hình ảnh sản phẩm, đăng lên fanpage của tiệm và bắt đầu chạy quảng cáo.

Sau bao lâu từ khi kí hợp đồng, bên em sẽ chạy quảng cáo cho anh?

Thời gian thiết kế mẫu quảng cáo phù hợp nội dung và đợi facebook xet duyệt từ 1-2 ngày, sau đó quảng cáo sẽ được chạy với ngân sách đã duyệt

Anh cần cung cấp gì để bên em chạy quảng cáo?

Nhân viên kỹ thuật của VNailPro cần được quyền quản lý fanpage để có thể đăng bài, giám sát và chạy quảng cáo facebook.

TERMS & PRICING

OTHER THINGS WE DO