WHAT WE DO

WHY USE SOCIAL MARKETING

FREQUENTLY ASK QUESTIONS

Dịch vụ OM sẽ giúp anh được những gì?

Dịch vụ Om sẽ update thường xuyên và tương tác bằng cách đăng tin với khách hàng khi anh chị bận làm nail. Việc duy trì này sẽ giúp khách hàng hiểu về sản phẩm của anh chị và tin tưởng hơn.

Bên chị chưa có fanpage, có thể chạy OM được không?

Nấu anh chị chưa có fanpage, vậy có thể dùng dịch vụ SM khởi tạo fanpage một cách chuyên nghiệp và cập nhật đầy đủ thông tin

Anh cần làm gì để bên em bắt đầu chạy dịch vụ OM?

Anh chị cần ủy quyền biên tập của fanpage cho nhân viên kĩ thuật của VNailPro chăm sóc

TERMS & PRICING

OTHER THINGS WE DO