Category Archives: Payment

Payment Options

Payment Options 1. Paypal: paypal.me/vnailpro158 2. Bank Deposit: Bank of America Account Name: VNailPro Account Number: 381051787211 Rounting Number: 021200339 Address: 115 Peachtree Lane, Egg Harbor Township, NJ, 08234 3. Check Lưu ý: Viết Tên Tiệm + Tên & Họ của bạn vào phần ghi chú khi chuyển khoản với bất kỳ phương thức thanh…