Category Archives: Design & Printing

Hướng dẫn chụp hình nail salon.

Chuẩn bị Trước ngày chụp hình bạn nên dọn tiệm sạch, hạ tay ghế pedicure, bỏ bớt đồ trên mặt bàn manicure xuống, đẩy pedi trolly gọn vô và thời gian tốt nhất là chụp vào buổi sáng trước khi khách đến. Vị trí chụp Ngoại cảnh: Hình chính diện tiệm, hình tiệm bạn kế business khác, hình tiệm…