Cách edit feedback review trên Google Business

Dưới đây là hướng dẫn của VNailPro.com về cách edit feedback review trên Google Business. Anh chị có thể tùy chỉnh các phản hồi gửi tới khách hàng để họ cảm thấy tiệm quan tâm các đánh giá.

Bước 1: Truy cập link tại https://www.google.com/business/

Bước 2: Đăng nhập theo file DM Accounts công ty đã gửi

Google Business

Google Business

Bước 3: Chỉnh sửa review feedback

Sau khi đăng nhập xong sẽ hiển thị phần chỉnh sửa, anh chị có thể tùy chình feedback đã viết gửi tới khách hàng.

Google Business